Segolstorp (på senare år kallat Sixtorp)

Bild ur I E G Svenssons 50-årsalbum, 7/10 1908, Skyllbergs bruk.  Fotograf: Sam Lindskog        

,
       Bilden nedan är tagen 6 augusti 1985 ungefär från bostadhusets stugknut. Stenar i husgrunden skymtar nere till höger i bilden. I den öppna gräsbevuxna ytan stod den stora ladugården. Infarten till gården kom från vänster förbi ladugården. 

 ,   

Åkrarna invid gården är sedan länge planterade med granskog                                     Foto 12/1 2006  

En liten kulle visar var bostadshuset stått och granarna står tätt i den forna trädgården alldeles intill "husknuten".            Foto 2/1 2006

 I skogskanten vid stigen ned mot sjön står ännu några stora askar och syrener blommar fortfarande vackert i försommartid.   Foto 30 maj 2012   

,,,,

Skogen har huggits ned t.h. om vägen fram mot huset. Vid vägens slut står ett jakttorn på kullen med den gamla husgrunden.                                                                                                                Foto 11/4 2009   

  Några år senare var skogen borta också på den andra sidan av vägen. Till höger om vägen växer nu en andra generation av planterade granar tillsammans med björksly.                                  Foto 23/5 2014  

.

 Allt mer försvinner tecknen på att här varit en bondgård. Gräs, mossa och örter växer upp, vissnar ned och täcker över det som finns kvar. Till vänster här nedan ser vi en del av ladugårdsgrunden, till höger har vi nog uppkörsbanan till logen.

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet

Rivna torpställen