Wilhelm Petterssons 75-årsdag 1923, taget framför gamla stugan i Osebo.

  1. August Karlsson, Siggetorp. 2. Gustaf Pettersson, Tarsta. 3. John Eriksson, Hälla. 4. Sofia Eriksson, Sundsbro Kilsmo. 5. Elof Eriksson, Sundsbro Kilsmo. 6. Oskar Wilhelsson, Osebo. 7. Anny Wilhelmsson, Osebo. 8. Hjalmar Wilhelmsson, Tarsta. 9. Agnes Wilhelmsson, Tarsta. 10. Ingegerd Wilhelmsson, Tarsta. 11. Hugo Wilhelmsson Tarsta. 12. Matilda Pettersson, Tarsta. 13. Samuel Karlsson, Siggetorp. 14. Teodolinda (Linda) Karlsson, Siggetorp. 15. Barn till Linda el. Anna. 16. Anna Johansson, Kvägerö Sörmland. 17. Ingeborg Eriksson, Hälla. 18. Son till Ingeborg ev. Rune Eriksson, Ämtsätter. 19. Maria Charlotta Pettersson, Osebo. 20. Sven-Erik Wilhelmsson, Osebo. 21. Son till Sofia & Elov Eriksson, Sundsbro. 22. Wilhelm Pettersson, Osebo 23. Karl Wilhelmsson, Bännebotorp. 24. Gerda Wilhelmsson, Bännebotorp.

Nr 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 23 är syskon (Wilhelm och Marias barn). Elsa Strömstedt 10:e syskonet är ej med på bild.   Uppgiftslämnare: David Wilhelmsson, Osebo, 2006-04-04 

Huset i Osebo finns kvar 2006. Det står invid det nya i vilket David Vilhelmsson bor. Vid dörren står den långe Oskar med hustrun Annie. Sonen Sven-Erik står mellan stolarna. Enligt Bengt Karlsson, Osebo 2006.

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet