Björn vid Laestadiusvallmon på fjället Pältsan, 14/7 2001. Långt nere i dalbottnen ses vattendraget som vi med "visst besvär" tog oss över (två gånger).