Vi blickar norrut. Längs fjälltopparna t.v. går gränsen mot Norge. T.h. bortom stugorna ligger det omtalade fjället Pältsan med en spetsig topp i söder.  Lite mer norrut, i bortre högra kanten av fjället, klättrade vi nästa dag för att försöka finna Pältsavallmon. (Laestadiusvallmon). Enligt senare information från Erik Ljungstrand är det inte, som man tidigare trott, enda växtplatsen i Sverige. Man kan också finna den någonstans i fjällsluttningarna till vänster i bilden.