Vi välkomnas tíll Pältsastugan av stugvärden Per Allan Granfors, en trevlig bekantskap. Det visade sig att han hade mycket goda konskaper om fjällens natur, - om fåglar, växter och fjärilar.