Artlista under Lapplandsveckan 2011      
Kärlväxter: Fåglar: Fjärilar: Däggdjur: Svampar:
Björnbrodd Fjällvråk Hedblåvinge Ren Laxskivling
Blåbär Gråsparv Violett blåvinge Fjällämmel Tegelröd björksopp
Dvärgbjörk Fiskmås Myrpärlemorfjäril Åkersork Gallsopp
Dvärgfingerört Ladusvala Fjällbastardsvärmare   Mörk trådskivling
Dvärgvide Hussvala Svavelgul höfjäril   Trattskivling, sp
Dvärgyxne Korp Fjällgräsfjäril   Kantarell
Finnlummer Kråka Fjällhöfjäril    
Fjällarv Sädesärla      
Fjällbinka Rödvingetrast      
Fjällbjörk Lövsångare      
Fjällblära Ängspiplärka      
Fjällbräcka Strömstare      
Fjällbräken Bofink      
Fjälldaggkåpa Pilgrimsfalk      
Fjällfibbla Fjällabb      
Fjällförgätmigej Blåhake      
Fjällgentiana Småspov      
Fjällglim Större Strandpipare      
Fjällgröe Fjällripa      
Fjällgröna Lappsparv      
Fjällkattfot Rödbena      
Fjällklocka Backsvala      
Fjällkvanne Gråsiska      
Fjällmaskros sekt. Taraxacum Bergfink      
Fjällnejlika Kungsörn, unge i bo      
Fjällnoppa Ljungpipare      
Fjällruta Tretåig hackspett      
Fjällsippa Storlom      
Fjällskära Björktrast      
Fjällsmörblomma        
Fjällspira        
Fjällsyra        
Fjälltimotej        
Fjälltrav        
Fjälltätört        
Fjällummer        
Fjällvedel        
Fjällveronika        
Fjällviol        
Glansstarr        
Groddlummer        
Gråstarr        
Grässtjärnblomma        
Grönkulla        
Guldraba        
Gullbräcka        
Gullris        
Hjortron        
Hårstarr        
Hönsbär        
Höstskallra        
Isranunkel        
Isvedel        
Kantljung        
Kattfot        
Klynnetåg        
Knoppbräcka        
Krypljung        
Kråkvicker        
Kung Karls spira        
Laestadiusvallmo        
Lappblågull        
Lappljung        
Lappspira        
Lapptåg        
Lappvide        
Lingon        
Liten blåklocka        
Låsbräken        
Mjölkört (Almöke)        
Mjölon        
Mossljung        
Nordlummer        
Norsknoppa        
Norskpyrola        
Nätvide        
Odon        
Ormrot        
Plattlummer        
Polarull        
Renfana        
Ripbär        
Riplummer        
Ripvide        
Rosenbinka        
Rosenrot        
Rödblära        
Rödklöver        
Rölleka        
Skogskovall        
Skogsnäva        
Slåtterblomma        
Smörblomma        
Smörboll        
Sotstarr        
Stjärnbräcka        
Svarthö        
Svedstarr        
Tätört        
Ullvide        
Vitklöver        
Vitpyrola        
Åkerbär        
Ängskovall        
Ängsull        
Ögontröst, Euphrasia sp.