Fjällsmörblomma i smältvattnet nedanför en snölega