Vi är glada. Men lite trötta och frusna. Vi har just funnit vad vi strävat efter, Laestadiusvallmon.  Nu tar vi en välbehövlig vilostund i lä i en skreva på fjällsluttningen, dricker varmt kaffe och laddar oss med kalorier inför vandringen hemmåt. Vi gick enligt GPS-mätaren ganska precis 20 km den dagen.  14/7 2001