Norskpyrola  Pyrola rotundifolia ssp. norvegica  på fjällheden norr om Pältsastugan