Purpurbräckan är snabbt i blom tidigt på våren på kalkrik mark invid smältande snölegor