Ingen tvekan om var i världen vi är. Renar springer ikapp med bilen när vi närmar oss Kilpisjärvi.