Renar med stora vackra hornkronor sprang ikapp med oss och lade mer eller mindre beslag på vägbanan för en stund.