Det vackra vattenfallet nedanför Pältsastugan. Frodig ängsvegetation i vattendimman invid fallet.