En färggrann bild av Pålsbodas centrum. Men här saknas något. - Kiosken som försvann saknas av många.       Foto: 2020-10-10

Till startsidan              Till nya bilder