Stora stenröset söder Norrtorp     Foto: 2018-10-16  
Hur många har sett detta fornminne?  Varför ligger det just här? Varför ser det ut som det gör? Hur har det skapats? Ett forntida minne, men kanske inte riktigt ett fornminne för det är nog högst 150 år. Tillkommet i en tid då det fanns många s.k. drängar och pigor i Sverige. - och inte minst många oxar. 

Till startsidan              Till nya bilder