Två stora odlingsrösen vid Norrtorp. Fornminnen?     Foto: 2014-05-14

Ägaren till Norrtorps slott, G A Coyet, hade under många år fyra oxar med kärror och åtta drängar sysselsatta med att rensa åkrarna från sten, - året om.  Stenen lades prydligt i stora högar. Fyra av dem finns fortfarande kvar. Oxarna kördes upp från åkern och stenarna lades av till höger och vänster och kärran återvände sedan ned i en U-formad bana. Man kan ännu se körvägen uppe på högen. 

Till startsidan              Till nya bilder