Nedläggning av varmvattenledning från värmeverket  längs N Bangatan         Foto 2001-07-03

Till startsidan              Till nya bilder