Köpmangatan 2008. Snart rivs Bolinderska huset. Här kommer att bli ett torg.  Huset har stått öde länge. Till höger om familjen Bolinders tidigare bostad var spisbrödsfabriken.  Där huserade på senare år Pålsboda elektriska. Det huset är fösvunnet.                            Foto 3 april 2008

.
Familjen Bolinder hade ett pampigt hus 1915. Till höger om det ser vi bageriet.  Det var dags att riva huset i augusti 2008 Där bilen står fanns förr ett litet hus med Pålsbodas första telefonstation. Det försvann när torget byggdes.
   
Den lilla f.d. telefonstationen stod fortfarande kvar som ett ödehus under 2008.  Sommaren 2013 byggs ett litet torg i centrum av Pålsboda. Torget i Pålsboda byggs 2013

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet         Nya bilder