Ålderdomshemmet börjar växa fram. Juni 1967

Det enda som finns kvar nu (2011) av gammalt på denna bild är den stora eken t.h. som står på en kulle bredvid Centralkiosken. Den grå byggnaden som innehöll en järnhandel och en färgaffär revs kort därpå.                                                                                                                    

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet