Flygfoto över Svennevad ca 2020. Taget från söder. Sottern till höger.          

Tillbaka till Pålsbodas omgivningar >>>             Till Svennevads omgivningar >>>