Föckelkärr sett från väster                            Foto: 29 juli 2020  

    Pålsbodas omgivningar >>>