Folkasbo gård, ett f.d. komministerboställe i Sköllersta socken.          Foto: 2012-05-16

    Pålsbodas omgivningar >>>