F.d. scoutstugan. Ny ägare. Syrenhäcken och fruktträden  har tagits bort.   Foto: 2020-10-04         

    Pålsbodas omgivningar >>>