Gamla Hallsbergsvägen vid Fabbetorp efter stormen Dagmar, Annandagsnatten 2011.  Där blev ett stort kalhygge och stora timmertravar i vägkanterna.            Foto: 2012-03-01

.
Efter stormen Dagmar, Annandagsnatten 2011

.
Vindfällen vid Hallsbergsvägen efter stormen Dagmar, nära Fabbetorp              Foto: 2012-01-04
    Tillbaka till Pålsbodas omgivningar >>>