Gamla Hallsbergsvägen vid Skinnargärdet              Foto: 2012-05-25

    Tillbaka till Pålsbodas omgivningar >>>