Sjön Igeln

      Foto: 2005-06-12

Igeln är en liten skogssjö mellan Pålsboda,  Hallsberg och Skogaholm. Den är grund och trots sitt läge i barrskogen är den näringsrik och inte försurad och och därmed rik på växter och djur. Ett fågeltorn byggt av Naturskyddsföreningen står vid norra stranden med fin utsikt över den idylliska sjön. Härifrån kan man se kronhjort och älg gå och beta i strandkanten och bävrar sitta och äta kråkklöver under tornet. Många olika fågelarter trivs här, bl..a. häckar här tranor, sångsvan och brunkärrhök. 
                                                                                              Foto 2006-01-02                              Foto 2016-04-21                                                     Foto 2015-12-30
  .                                                                                                                                                              

Älgarna betar gärna i strandkanten

Gräsandmor med 10 ungar

Sångsvanparet med tre ungar

Padda på väg ned till vårleken i sjön Fågeltornet vid sjön Igeln Ett av tranparen som häckar vid sjön Vattenaloen blommar
  <<<  Pålsbodas omgivningar