Övre Haddebo.

       Här stod förr den vackra herrgårdsbyggnaden.  Nu återstår bara rester av husgrunden. En vildvuxen lövskog och ogenomträngliga snår av spirea har esatt den välskötta herrgårdsparken.            Foto:2020-08-31

.

 
Bilden nedan visar den i karolinsk stil, under 1700-talet byggda herrgården, innan den brann ned den 12 januari 1941

.

Man ser fortfarande år 2020 delar av källarvalven under herrgården.   Foto 2020-08-31

Stora stenblock i sluttningen är rester av den forna herrgårdens grund.   Foto 2020-08-31

                             Pålsbodas omgivningar >>>                  Svennevads omgivningar >>>