Skogaholmsparken          

     

Den här vackra karolinska herrgårdsbyggnaden står inte längre i Skogaholm i Närke. Hela byggnaden flyttades 1930 till Skansen i Stockholm. På ursprungliga platsen för byggnaden är i dag en liten kulle som man lätt går upp på via en spiraltrappa runt högen. Där uppe finns en skylt som berättar om husets historia.  
.
Minnestavlor över den försvunna herrgårdsbyggnaden
.
Det enda som finns kvar av den tidigare bebyggelsen är nu en flygel. Flygelbyggnaden står en bit från stranden med fin utsikt över Skogasjön. 

.

I området finns många mycket stora och mycket gamla träd. Det är fråga om ädelgranar, några fridlysta jättetallar, ask och lind.

Tre av tallarna, som säkert är från 1700-talet, blev fredade som naturminnen i början av 1900-talet. 

Bild ur IEG Svenssons 50-årsalbum, 7/10 1908,Skyllbergs bruk. Fotograf Sam Lindskog

.
     

Nu, i början av 2000-talet är bara två av tallarna kvar (troligen minst 250-år gamla). Omkring 1970 knäckte en storm den mellersta tallen.        Foto: 1978-10-28

På träd och stubbar sitter av myndigheterna påtryckta stämplar. ("NATURMINNESMÄRKE-FRIDLYST ENL.LAG")

Foto:2019-09-02

     Svennevads omgivningar >>>                                  Till Svennevads omgivningar >>>