Tarsta fd. hållplats vid den gamla smalspåriga järnvägen

 Bilden är tagen från stora landsvägen väster om huset. Jämför med bilden nedan  från 1908. Den är tagen från öster. 

                                                                                                                                                                        Foto: Sam Lindskog 1908

 
.
Tarsta f.d. station sedd från väster 
Pålsbodas omgivningar >>>