Tarsta fornborg,  länets största välbevarade fornborg. Här ser vi den norra delen av ringmuren.      Foto: 2012-01-15

.

  Utsikt från Tarsta fornborg över slättbygden. Vi anar Kvarntorpshögen.  Foto: 1976-11-19                               På den östra sidan av borgen ser vi en dubbel mur.   Foto: 1979-06-10

.

Den mest välbevarade delen av den kallmurade ringmuren

Informationstavlan vid borgen berättar

    Pålsbodas omgivningar >>>