Backa gård Pålsboda, 2014-01-01

 

 
Norra flygeln och ladugårdsbyggnader vid Backa Södra flygeln och ladugårdsbyggnader vid Backa Ladugården vid Backa, byggd 1914
 
Backa gård med två flyglar, sett från sydväst. Allén ned till Backa gård (består av lönn och ask) Allén ned till Backa gård från Nygatan  (2017)

Pålsbodas omgivningar >>>                                                   Jämför bild av Backa 1908 >>>