Gambovägen 14,   Värmeverket    2006-04-06

 

Värmeverket i Pålsboda sett från öster 2008-10-09 Värmeverket i Pålsboda sett från söder 2016-12-30 Jan Karlsson gräver ned värmerör på Falkvägen 2009-09-26
 
Jan Karlsson gräver ned värmerör på Falkvägen, 2009-09-26 Nedläggning av värmerör från Värmeverket 2008-10-02  
 Tillbaka till startsidan Till översiktskartan Till kartan Pålsbodas omgivningar