Gambovägen 8,  Svenska Häftstiftfabriken              Foto:2009-05-15                 Fabriken var tidigare på Södra Storgatan. Flyttade hit till Gambovägen 1960.

 Tillbaka till startsidan

Till översiktskartan

Till kartan