Husargatan, sett från norr. Nr 9 är det grå flerfamiljshuset i bildens mitt, t.v. om röda tegelbyggnaden (Husarg.11).     Byggår 1947       foto 2007-09-27

                                                                                                                                                                                    Husargatan 9    foto 2009-05-13

Tillbaka till startsidan                 Till kartan