Idrottsplatsen.         Foto:2008-07-30                            Idrottsplatsen invigdes 1961                    

,

,

   Den konstfrusna isbanan färdigställdes 1968.      Bakom isbanan går det elupplysta motionsspåret som bygdes 1969.                         Foto:2008-07-30    

    Tillbaka till startsidan                 Till kartan