Kärrs allé 8 sett från öster,       Byggår 1928       foto 2009-05-02

 

Kärrs allé 8 sett från söder.   foto 2009-05-02

 

Blå huset invid järnvägen, Kärrs allé 8.  Hur kan det vara att bo så nära tågen som dundrar förbi?

Tillbaka till startsidan        Till översiktskartan         Till kartan