Kärrsvägen 4        Byggår 1922     foto 2007-09-27

Flera har berättat on huset och de som bott där. Stig Bengtsson: "1962 eller 1963 flyttade slakteriföreningens affär in där när den gamla skulle byggas om. Min pappa Erik Bengtsson var med vid ombyggnaden. Jag jobbade på slakteriföreningen då, men började sedan hos min pappa att snickra".   
Majlis Telemo: "I källaren hade Sven Boström en fiskaffär. Jag tror också att en skomakare Aspling bodde där". 
Christer Spångberg: "Vi flyttade dit 1967 (?). Då var huset rött. Pappa och mamma, Hans och Ruth Spångberg, tilläggsisolerade och bytte till en gul panel. Den blev efter hand brun. Jag bodde i källaren, den tidigare fiskaffären. I huset bodde också mina syskon Mats och Eva-Marie."
Emma Eriksson: "Wingstedt målade om huset. Vi bodde på Kärrsvägen 5 1988-2008."
Anna-Lena Schollin: "Minns det rann vatten på fiskaffärens fönster. Så fascinerande". 
Tillbaka till startsidan                 Till kartan