Martin Larsson AB    Industrilokalerna sedda från väster.     Foto 2009-05-02

 

Martin Larsson AB    Industrilokalerna sedda från norr    Foto 2008-04-19

                                

Martin Larsson ABKontoret    Foto 2009-05-02

         

AB Martin Larson industribyggnader sett från öster         Foto 2009-04-20                       Företaget gick i konkurs och upphörde 2015.

 Tillbaka till startsidan Till översiktskartan Till kartan