Norra Bangatan 11       Byggår 1964-65       Nr 9 t.v. och nr 11A och 11B t.h, däremellan Folkbiblioteket i sina nya lokaler.      foto 2008-04-19

                                                                                                           
Nedan ses hyreshusen från andra hållet, österifrån. Till höger är parkeringen vid ICA och järnhandeln. Till vänster bortom järnvägen skymtar Martin Larssons verkstad.   Foto 2011-10-29
Tillbaka till startsidan                 Till kartan