Skogsvägen 11,  (fr.v.  5, 7 ,9 ,11)      Byggår 1966      foto 2008-05-06

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan