Skogsvägen 15,  (Sköllersta-Kärr 8:4)       Byggår 1948     foto 2009-05-13

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan