Skogsvägen 9,  (7 t.v och 9 t.h)      Byggår 1947       foto 2008-05-06

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan