Södra Storgatan 6, Hydromacken       Foto: 2008-04-10

Den första macken här var en BP-mack, sedan var det Uno X och därefter Norsk Hydro. Den försvann 2008. Istället är här nu en bilverkstad . Ännu längre tillbaka, början av 1900-talet, var här en kvarn. Den drevs av Sven Grahn.    Foto: 2009-05-22                

 Tillbaka till startsidan

Till översiktskartan

Till kartan