Folkasboskolan.   Skolköket och idrottshallen. I bakgrunden t.h. församlingshemmet.      2009-12-29

 
Sporthallenen  2009-05-15  

Tillbaka till startsidan                 Till kartan