Västergatan 2, f.d. Elim   Sett fr norr 2008-05-06   

Tillbaka till startsidan                 Till kartan