Västergatan 22 (sett fr. norr),      Byggår 1957      foto 2008-05-06

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan