Västergatan 26,         Byggår 1946      sett fr. söder 2008-06-06

sett fr norr 2008-05-06

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan