Västergatan 33,      Byggår 1966     foto 2008-05-06

Västergatan 32 och 33 sett fr väster     2008-05-06

Till startsidan       Till översiktskartan       Till detaljkartan