Folkasboområdet sett från söder.   (Falkvägen, Örnvägen, Hökvägen, Svalstigen) 23/4 2006