Rösiö-kurs i Sköllersta framför Tingshuset någon gång mellan 1906 o 1910. Delförstoring

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet